ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 134247020000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 17399/80/Β/71


Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2009
Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2010
Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2011
Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2012
Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2013
Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2014
Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2015
Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ) 2016

Επικοινωνία info@stpapa.gr


ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ , ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τηλ. +30 2241028895, Φαξ. +30 2241028897, Κ.Τσαλδάρη 1 & Εθν. Αντιστάσεως Ρόδος